15 grudzień 2009

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
więcej...

15 kwiecień 2010

Podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a Przedsiębiorstwem Budowlanym POLBUD

więcej...

 

19 kwiecień 2010

Uroczyste przekazanie placu budowy

Cele projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnej jednostki Centrum Dydaktyki Stomatologicznej na potrzeby prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej i kliniczno-leczniczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz nowego kierunku kształcenia w zakresie Technik Dentystycznych.

W zakres projektu wchodzą działania dotyczące remontu i przebudowy pomieszczeń w dwóch budynkach oraz zakupu i wymiany sprzętu dydaktyczno-naukowego.

Celami ogólnymi projektu są:

  • zapewnienie infrastruktury dydaktycznej na potrzeby nowoczesnego procesu kształcenia studentów stomatologii,
  • zapewnienie społeczeństwu regionu wykształconych specjalistów-lekarzy do świadczenia usług z zakresu opieki medycznej,
  • zapewnienie społeczeństwu wykształconych specjalistów techniki dentystycznej,
  • zapewnienie nowoczesnej infrastruktury naukowo-dydaktycznej zgodnej ze standardami UE,
  • modernizacja budynku Centrum Dydaktyki Stomatologicznej w zakresie efektywności energetycznej (wymiana okien, instalacji c.o., docieplenie elewacji), oraz wymiana sprzętu na niskoenergetyczny w obu obiektach,
  • modernizacja budynków i pomieszczeń pod kątem likwidacji barier architektonicznych.
     
Siti web Vicenza