15 grudzień 2009

Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
więcej...

15 kwiecień 2010

Podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku a Przedsiębiorstwem Budowlanym POLBUD

więcej...

 

19 kwiecień 2010

Uroczyste przekazanie placu budowy

O projekcie

Projekt pn. "Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem obiektów na potrzeby Centrum Dydaktyki Stomatologicznej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku " dotyczy remontu i modernizacji pomieszczeń Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na potrzeby zakładów:

  • Zakład Stomatologii Zachowawczej,
  • Zakład Protetyki Stomatologicznej,
  • Zakład Chirurgii Stomatologicznej,
  • Zakład Technik Dentystycznych.

Bezpośrednim, głównym celem projektu jest utworzenie nowoczesnej jednostki: Centrum Dydaktyki Stomatologicznej, powołanej na potrzeby prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej i kliniczno-leczniczej. Centrum Dydaktyki Stomatologicznej tworzą następujące jednostki organizacyjne Uniwersytetu Medycznego w Białymtsoku: Zakład Stomatologii Zachowawczej, Zakład Protetyki Stomatologicznej oraz Zakład Chirurgii Stomatologicznej.  

Modernizowane pomieszczenia Zakładu Technik Dentystycznych mają być głównym zapleczem dydaktycznym dla nowego, unikalnego w regionie kierunku studiów na Wydziale Lekarskim o nazwie „Techniki Dentystyczne”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Prioryetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji. 

Zakres projektu

W zakres projektu wchodzą następujące zadania:

  • remont i przebudowa budynku dla Centrum Dydaktyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 24A – powierzchnia budynku 1 563,35 m2,
  • remont i przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ulicy Waszyngtona 13 w Białymstoku na potrzeby Zakładu Technik Dentystycznych – powierzchnia 381,55 m2,
  • zakup sprzętu, wyposażenia stomatologicznego do Centrum Dydaktyki Stomatologicznej,
  • zakup sprzętu, wyposażenia do Zakładu Technik Dentystycznych.

Całkowita wartość projektu: 6 950 365,97 PLN

Kwota dofinansowania Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 589 563,78 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 10 październik 2007 – 30 wrzesień 2011
 

Siti web Vicenza